Klaus Mitffoch

zespół muzyczny

Klaus Mitffoch

Zespół Klaus Mitffoch założył w 1979 roku Lech Janerka. Swój pierwszy album wydali dopiero w 1985 roku. Stał się on jednym z najważniejszych albumów historii polskiego rocka. Początkowo w zespole, oprócz założyciela, występowali – Kazimierz Sycz, Wiesław Mrozik, Krzysztof Pociecha. W 1983 roku zespół zajął drugie miejsce podczas Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Talentów. Duży nacisk w działalności grupy kładziony był na tworzenie niepokojącego, nieco mrocznego brzmienia, a także tekstów, poruszających tematy egzystencjalne, będących przejawem negatywnego podejścia do panującego systemu. Jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty, w 1984, zespół rozpadł się z powodu solowej kariery Lecha Janerki.

Bez Janerki i Krzysztofa Pociechy grupa wydała płytę Mordoplan. Grupa, która zmieniła nazwę na Klaus mit Foch zakończyła swoją działalność w 1989 roku.